TESTIMONAIL

(ของสาขา สุขุมวิท 101/1)

   
   
   
   
   
   

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวเลเซอร์
7500.-
ฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน
มูลค่า 3300.-

2 ท่าน 14,000.-

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
4500.-
ฟรี เคลือบฟลูออไรด์

2 ท่าน 8000.-

ฟอกฟันขาวที่บ้าน
3900.-
ฟรี เคลือบฟลูออไรด์

2 ท่าน 7000.-

โปรโมชั่น ตรวจฟัน
ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว  5,000-
ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพฟัน 
เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ
ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์ 
ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น