ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ 6,800.- ฟรี ขูดหินปูน 2ท่าน 12,000.-

 การฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

 

การฟอกเลเซอร์ ช่วยให้ฟันกลับมาขาวสะอาดภายใน 1 ชั่วโมง การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ที่ฟอกสีฟัน เห็นผลได้ทันทีหลังการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์เสร็จ

 

ขั้นตอนการฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

 

 

ข้อดีของการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

เครื่องฟอกสีฟัน Laser Tooth Whitening 

1.รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 1 ชัวดมงเท่านั้น สามารถเห้นผลได้จริงหลังจากการฟอกสีฟัน

2.ลดการเกิดอาการเสี่ยวฟันหลังจากการฟอกสีฟั

3.ผ่านการรับรองจาก FDA และ CE

4.ช่วยเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดี ยิ้มอย่างมั่นใจมากขึ้น

 

การดูแลรักษาหลังการทำการฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์

 

1.ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

2.ทำความสะอาดฟันด้วยไหมขัดฟัน

3.ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการฟอกสีฟันเลเซอร์ (Laser Teeth Whitening)

 

นำเข้าจากประเทศอิตาลี ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้่ที่ฟอกสีฟัน

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

 

 

ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน
ก่อน ฟอกสีฟัน
หลัง ฟอกสีฟัน


 

PROMOTIOM

 

 

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวเลเซอร์
6800.-
ฟรี ขูดหินปูน-

2 ท่าน 12,000.-

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
4500.-
ฟรี ขูดหินปูน

2 ท่าน 8000.-

ฟอกฟันขาวที่บ้าน
2500.-

โปรโมชั่น ตรวจฟัน
ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว  5,000-
ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพฟัน 
เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ
ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์ 
ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น