ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟัน ช่วยให้ฟันที่มีลักษณะ ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ให้จัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไป อยู่ตำปหน่งที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนมาช่วยในการจัดฟัน ระยะเวลาในการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับ แต่ละคนไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี สำหรับการจัดฟันในผู้สูงอายุอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่มีอายุน้อย

ประโยชน์ของการจัดฟัน

1.ช่วยให้ฟันจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการสนทนาหรือ ยิ้มมากขึ้น
2.ช่วยให้การทำความสะอาดฟันทำได้ง่ายมากขึ้น ลดการเกิดฟันผุ และลดการเสียงต่อการฟันปลอมในอนาคต
3.ทำให้การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ขั้นตอนการจัดฟัน

 

1.นัดพบทันตแพทย์ ปรึกษาและวางแผนการจัดฟัน  (นัดพบทันตแพทย์)
2.เอ็กซเรย์  (คลินิกทันตกรรม บางจากสกายเทรน ฟรี ค่าเอ็กซเรย์ฟัน สำหรับจัดฟัน)
3.พิมพ์ปากเป็นแบบจำลองฟัน
4.เคลียร์ช่องปาก ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน และอาจต้องถอนฟัน
( ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์)
5.ใส่ยางฟัน
6.ติดเครื่องมือสำหรับจัดฟัน
7.ใช้ยางดึงฟัน
8.มาพบทันตแพทย์ตามนัด เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจสอบความเรียบร้อย (ไม่ควรขาดนัดเพราะจะทำให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพน้อยลง)
9.เอาเครื่องมือจัดฟันออก ทำรีเทนเนอร์

 

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่จัดฟัน

1.การกัด เคี่ยวของแข็ง ของเหนียว
2.ควรงดการสูบบุหรี่

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

 

เริ่มต้นที่ 38,000 บาท . - ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา

 

ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1000  บาท 

 

เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 400  บาท  2 ฟิลม์  รวมเป็น 800  บาท 

โปรโมชั่น ฟรี ค่าเอ็กซเรย์ มูลค่า 800.-

 

 

รายละเอียดการผ่อนชำระค่าจัดฟัน

 

เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ 
 
  • จ่าย 2 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท  หรือ
  • จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
  • จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท
 
(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)
 
  • หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 และถ้าหากยังไม่เสร็จก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ 

  • หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้น

 

 

PROMOTIOM

 

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวเลเซอร์
6800.-
ฟรี ขูดหินปูน

2 ท่าน 12,000.-

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
4500.-
ฟรี ขูดหินปูน

2 ท่าน 8000.-

ฟอกฟันขาวที่บ้าน
2500.-

2 ท่าน 7000.-

โปรโมชั่น ตรวจฟัน
ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว  5,000-
ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพฟัน 
เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ
ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์ 
ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น

 

โปรโมชั่นทำฟัน