• ทีมงานทันตแพทย์ของคลินิก

  คลินิก บางจาก สกายเทรน ในบริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ในแต่ละด้านทางทันตกรรม เช่นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ที่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม ที่มีความสามารถและเรียนรู้เกี่ยวกับรากฟันมาโดยเฉพาะ ทันตแพทย์เฉพาะทางฟอกสีฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม เป็นต้น
 • ทีมทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม บางจากสกายเทรน

  ทพญ.อธิฐาน  ชิตานุวัฒน์

  Dr.Atithan Chitanuwat
  Periodontist
  Doctor of dental Surgery,Chiangmai university
  Master of Science in Program periodotology,
  Srinakharinwirot university

   

  ทพญ.พัทธ์ธิรา เปี่ยมธนาโรจน์

  Dr.Pattira Piumthanarij
  Doctor of dental Surgery,Khonkean University
  Cert.Diploma of retorative Dentiatry,
  Chiangmai Universiy

   

  ทพญ.วราวรรณ เกียรติเฉลิมวงศ์

  Dr.Warawan Kiatchalermwong: Pedodontist
  Khonkaen University:D.D.S(second class honor)
   Mahidol University: Residency Training Program(Pedodontics) Thai Board Of Pediatric Dentistry

   

  ทพญ.อริญรัฏฐ์  อุษณกุล

  Dr.Piyawan Duangdara
  D.D.S.Chulalongkorn University,Certificate in Oral implantology
  Thai Private Dentistry Association(TPDA) in cooperation with The German Society
  of Oral Implantology

  ทพญ.วาริน วิภูนิติ

  Doctor of dental Surgery,Chulalongkorn University

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวเลเซอร์
6800.-
ฟรี ขูดหินปูน

2 ท่าน 12,000.-

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
4500.-

สำหรับ 2 ท่าน เพียง 8000.-

และฟรี ขูดหินปูน

ฟอกฟันขาวที่บ้าน
2500.-
-

โปรโมชั่น ตรวจฟัน
ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว  5,000-
ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพฟัน 
เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ
ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์ 
ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น