ราคาจัดฟัน

ราคาจัดฟันที่คลินิกทันตกรรม บางจากสกายเทรน เริ่มต้น เพียง 38,000.- โดยราคาจัดฟันนี้ จะเป็นราคาจัดฟันโดยทั่วไป ราคาจัดฟันนั้นจะขึ้นอยู่กับ สภาพช่องปากของแต่ละคน ว่าต้องเคลียร์ ช่องปากมากน้อยต่างกัน ท่านสามารติดสอบามรายละเอียด เกี่ยวกับราคาจัดฟันได้ที่02-332-5301 หรือ info@bangchakdental.com

 


ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) 120
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่ 1000
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 500-1000
   
อุดฟัน (Filling)
อุดชั่วคราว 300-400
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน 400-500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 500-600
 
ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก 3000
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 4500-5,000
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
   
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ 4500-5000
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
   
ฟอกสีฟันที่บ้าน

3900

ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light 4500
ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ 7900
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ 1500-2000
   
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)  
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 1000
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น 35000-40000
Retainer (ต่อชิ้น) 2000
เผือกกันสบฟัน 3000 / ชิ้น
   
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)
ฟันหน้า 5000
ฟันกรามน้อย 6000-7000
ฟันกราม 8000-9000
รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ 2000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2000
ดึงประสาทฟัน 1000
   
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน 55,000
   
ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
ถอนฟันน้ำนม 300-350
เคลือบฟลูออไรด์ 250-400
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 350-400
ดัดเส้นปราสาทที่โพรงประสาทฟัน 800-
รักษารากฟัน 1000-1500
ครอบฟันสแตนเลส 1500-2000
อุดชั่วคราว 200-300
   
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
ถอนฟันหน้า 500-600
ถอนฟันกราม  600-1000
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 1000-2000
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) 1500-4000
   
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)
ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก 1500+250
ฟันปลอมโลหะ 5500+300
ฟันปลอมครึ่งปาก 5000-6000
ฟันปลอมทั้งปาก 10000-12000
   
เดือยฟัน 3000-3500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา 7000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง 10000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง 13000
   
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา 7000
ครอบฟันโลหะผสมทอง 10000
ครอบฟันทอง 13000
ครอบชั่วคราว 1500-2000
รื้อครอบฟันต่อซี่ 1000
เติมฟัน 500
   
โรคเหงือก
root planing 1000 / ด้าน
   
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3000
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3000

 

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวเลเซอร์
6500.-
ฟรี ขูดหินปูน

2 ท่าน 12,000.-

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
4500.-

สำหรับ 2 ท่าน เพียง 8000.-

และฟรี ขูดหินปูน

ฟอกฟันขาวที่บ้าน
2500.-

โปรโมชั่น ตรวจฟัน
ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว  5,000-
ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพฟัน 
เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ
ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์ 
ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น