เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

 

ทันตกรรมฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น

 

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น 4,500.- ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ 2ท่าน 8,000.-

 

การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น

 

Cool Tooth Whitening เป็นการฟอกสีฟันที่ใช้แสงสีฟ้าซึ่งเทคโนโลยีีที่ความปลอดภัยสูง ไม่ส่งผลกระทบกับช้องปากของผู้ที่ฟอกสีฟัน และเห็นผลได้อย่างรวดเร็วหลังการฟอกฟันขาว และทำให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการฟอกสีฟันที่ได้รับความนิยม เนื่องมาการจากใช้แสงสีฟ้าสามารถเร่งปฎิกิริยาให้เกิดได้เร็วขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือ สีของฟันที่ฟอกจะใกล้เคียงฟันธรรมชาติ 

 

 

ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น

 


 

ข้อควรปฎิบัติหลังจากการฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น

ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการฟอกสีฟันควรควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดืมจำพวกที่มีสีเข้มจัด ชา กาแฟ โคล่า ไวน์แดง ตลอดจนหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันที่มีสีเข้มด้วยเช่นกัน

 

 

 

ตัวอย่างการฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น

 

 

 

 

 

 

 


 

PROMOTIOM

 

 

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาวเลเซอร์
6800.-
ฟรี ขูดหินปูน

2 ท่าน 12,000.-

ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
4500.-

สำหรับ 2 ท่าน เพียง 8000.-

และฟรี ขูดหินปูน

ฟอกฟันขาวที่บ้าน
2500.-

โปรโมชั่น ตรวจฟัน
ตรวจฟัน+ฟอกฟันขาว  5,000-
ประกอบด้วย

ตรวจสุขภาพฟัน 
เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ
ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์ 
ฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น

 

โปรโมชั่นทำฟัน